Apropem l’espiritualitat a les unitats
Com abordem els conflictes bèl·lics al cau?
Escoltes Catalans WorldWide!
Apropem l’EGiBDH a les unitats
Masculinitats: com les abordem?
El consentiment
Com generem i dinamitzem els espais de cures?
Els trastorns de la conducta alimentària (TCA): una realitat entre infants i joves
Les tradicions a l’agrupament
Visibilitzem la violència de gènere
Coneixem l’entorn i fem la Murga!
Cinefòrum: Encordades
Projecte Murga
Els càstigs reproductius
Collserola, Montserrat, Girona i El Montseny
Primers auxilis: el túnel de la supervivència
Participem per incidir!
Treballem per projectes
Què mengem?