Apropem l’espiritualitat a les unitats

D’on neix la idea de la TROFO 2024?

L’escoltisme té com a objectiu el desenvolupament integral de la persona, acompanyant aquesta en el seu recorregut personal, tenint en compte totes les dimensions d’aquest desenvolupament personal: social, físic, intel·lectual, emocional, caràcter i espiritualitat. (SPICES)

A escala internacional (WOSM, WAGGGS) es construeix d’acord amb tres pilars, deure/compromís/implicació:

  • cap a l’entorn (país, comunitat)
  • cap a una mateixa (millora personal, aprenentatges)
  • l’espiritualitat (allò que dona sentit a l’experiència)

“L’espiritualitat és la capacitat que té la persona de preguntar-se tant pel sentit de la seva vida i la seva existència, com pel sentit de tot el que passa al seu voltant. Creiem que té a veure amb la possibilitat de transcendir-nos a nosaltres mateixes per obrir-nos a valors humanistes universals, a creences i, a conviccions que donen sentit global i profund a la nostra pròpia existència vital i, des d’ella, al món que ens envolta i a la història de la humanitat. És important que tinguem clar que no necessitem generar espais específics on es desenvolupi l’espiritualitat de forma explícita i única, sinó que consisteix a aprofitar la nostra manera de fer, per tal que les experiències contribueixin al creixement espiritual.”

L’educació espiritual, ¿és assumpte de l’educació social? – Carmen Mª Castrejón

“Qualsevol planteig educatiu ha de partir d’una d’aquestes tres postures: confessionalitat, ateisme o laïcitat. Però l’opció laica no és tan sols una opció aconfessional. Té en compte aquells qui creuen, aquells qui no i aquells que no prenen part per cap de les dues opcions. Té en compte totes les maneres de viure l’espiritualitat, i fomenta el respecte a la diversitat de creences i pensaments. Vol persones lliures que pensin per elles mateixes.”

Apunts del Cau: Fer-se preguntes, cercar respostes

“Els valors de la laïcitat són els que fan lliure a cada persona i capaç de decidir per si mateixa en els àmbits de la consciència, i fan a les societats tolerants i democràtiques.[…]L’àmbit de l’espiritualitat…afecta la posició de la mateixa persona davant dels altres, del món i de si mateix i que, a la vegada, li dona la significació dels lligams”.

Reflexions en veu alta: La laïcitat en l’escoltisme – Raül Adroher i Montserrat

Tot i això, durant la preparació de la TROFO, no ens vam poder estar de desglossar l’espiritualitat en diversos eixos per a poder treballar-la i, sobretot, entendre. Aquestes parts són:

  • Finitud i sentit de la vida: Són la relació entre la finitud, que és l’estat o condició d’estar limitat en temps, espai o recursos que suggereix una condició de limitació inherent i afecta diversos aspectes de l’existència o la realitat; i el sentit de la vida que és la narrativa que cadascú crea a través de l’experiència amb l’entorn i la reflexió personal dotant de coherència i justificació tot el que es viu.
  • Interdependència: Es refereix a la idea que els individus, grups, institucions o elements, estan connectats i influeixen mútuament els uns als altres. En aquest sentit, les persones no funcionen de manera aïllada, sinó que estan interrelacionades i depenen les unes de les altres per al seu creixement, aprenentatge i desenvolupament.
  • Natura i espiritualitat: Fa referència a la relació que hi ha entre l’espiritualitat i el sistema complex i dinàmic que inclou tot el que existeix fora de les creacions humanes, és a dir, la natura. En ser aquesta l’espai ideal per educar dins Escoltes Catalans creiem que és important que sigui un element a tenir en compte a l’hora de treballar l’espiritualitat.
  • Accions, valors i sentit espiritual: Aquesta part busca que cadascú trobi una manera d’alinear les seves creences amb els seus valors, fent que aquests recaiguin en accions concretes en el nostre dia a dia.

Per una banda, aquests quatre eixos són els que s’intenten treballar a les dinàmiques que hem preparat, tenint en compte les aportacions de les caps durant el diumenge de la TROFO. Les trobareu de dos tipus, unes enfocades a les unitats de follets i llops i les altres a les unitats de raiers, pioners i clan. També trobareu adaptacions si s’escau.

Activitats per a Follets i Llops

Activitats per a Raiers, Pioners i Clan

Per altra banda, us portem un recull amb algunes de les dinàmiques utilitzades a la TROFO i que vam realitzar conjuntament.

Dinàmiques TROFO

Esperem que us siguin útils!