Adultcentrisme i PIJ al cau. Posem els infants i joves al centre?
Apoderem les COOP
Espiritualitat, aquell fantasma…
Planificació Pedagògica
Les valoracions