Creem unitats i consells equitatius
Tenim en compte les cures dins el consell de l’agrupament?
Les tradicions a l’agrupament
DAFO als consells d’agrupament
Gestió del temps lliure
Adultcentrisme i PiJ
La importància de les coordinadores pedagògiques
Planificació Pedagògica
Les valoracions