Els càstigs reproductius

El càstig és un mètode molt arrelat a la societat patriarcal i capitalista en la que vivim, ja que el considera com la millor manera de modelar a les persones com a aquest li interessa i que sentin que tot allò que surt de les normes establertes està malament i té unes conseqüències negatives per a la seva persona. Sense entrar en tota la teoria pedagògica en la que es parla de com afecta el càstig a les joves i infants i en si és útil o no, nosaltres ens fixarem en el tipus de càstigs que a vegades apliquem al cau.