Masculinitats: com les abordem?

Masculinitats: què són i com les abordem?

A Escoltes Catalans participem en la transformació social del conjunt de la societat a través de l’educació d’infants i joves. Coneixem la necessitat de l’educació transformadora per formar ciutadans responsables amb l’entorn, amb els altres, i també amb ells mateixos/es. A través de les activitats i dinàmiques seguint el mètode escolta, les infants aprenen a comunicar les emocions, posar-se al lloc de l’altre adquirint empatia, i apostar pel treball cooperatiu o col·lectiu i en equip, enlloc de la competència. 

Si bé, per transformar en aquests valors, topem amb un obstacle, una manera de fer i de pensar que és present i que afecta una part important de la població: la masculinitat hegemònica. És necessari anomenar allò que ens afecta, i la masculinitat hegemònica, pels valors i actituds que legitima, opera en contra del model de persona per al qual eduquem. 

D’acord al treball feminista i d’EGiBDH realitzat els últims temps, ara hem desenvolupat un document de recursos i definicions per l’abordatge de les masculinitats en els nostres infants i joves. Aquest document es construeix enmarcat en el treball ja realitzat dins Escoltes Catalans en la creació i implementació del Protocol per la prevenció i abordatge de les violències masclistes. Abordem la temàtica de les masculinitats perquè, lluny de ser dos conceptes aïllats, treballar i parlar de les masculinitats és una estratègia clau en la prevenció de violències masclistes.

No son aïllats els casos d’infants a qui se’ls ha ensenyat a amagar les emocions de malestar o altres inquietuds, o infants que han crescut entre les pel·lícules d’acció i referències masculines hegemòniques, propensos a la competitivitat, a voler ser el protagonista, o voler imposar la seva voluntat sobre els altres. Potser hem vist algunes Llops jugant en termes bèl·lics o competint a la fila, o Raiers fets un garbuix d’emocions difícils de comunicar. 

Volem tractar els efectes de l’educació en valors masclistes i heteronormatius, tractar les nostres conductes per a transformar-les, i aprendre a teixir relacions sanes (amb el grup, amb unes mateixes) i persones crítiques i resilients. Per fer aquesta tasca pedagògica transformadora, cal que les caps entenguem la problemàtica i ens dotem de recursos per afrontar-la, i és per això hem creat aquest recurs, on hi trobareu:

-Recursos terminològics per aprofundir el nostre coneixement, així com programes públics i entitats referents per ajudar-vos en aquesta tasca.

-Selecció de 3 activitats per a diverses unitats que aborden el tema.

-En Annex: una definició completa del concepte, com s’expressa, el seu funcionament, com és a l’actualitat i com la podem transformar; així com propostes per abordar la problemàtica.