Deconstruïm el poder adult i fomentem la PIJ
Participem per incidir!
Desigualtats en colors