Escoltes Catalans WorldWide!

Avui des de l’equip internacional us portem una breu explicació sobre com presentar-nos davant altres maneres de fer escoltisme. Com ens organitzem? Amb qui treballem? Que tan entrellaçat està l’Escoltisme Català amb el mundial?

Poseu-vos el cinturó i agafeu-vos de les mans com bones germanes que ens endinsem en el meravellós món de l’Escoltisme Mundial!

Estructura de com estem representades

Escoltes Catalans forma part de l’escoltisme mundial a través de les dues organitzacions en què s’estructura: l’Organització Mundial d’Escoltisme (WOSM) i l’Associació Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS). Les associacions escoltes canalitzen la representació en aquests àmbits a través de la figura del comissari o comissària internacional. És així com EC participa en els espais de decisió a escala mundial i com, alhora, organitza intercanvis i manté relacions amb associacions escoltes d’arreu a escala internacional.

Al seu torn, EC forma part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), que agrupa i representa l’escoltisme que es du a terme a Catalunya. La FCEG està formada per tres associacions: Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC) i Acció Escolta de Catalunya (AE). EC i MEGSJC pertanyen tant a WOSM com a WAGGGS, mentre que AE només pertany a WOSM.

La representació de la nostra associació a les organitzacions mundials d’escoltisme (WOSM) i de guiatge (WAGGGS) és ben diferent, ja que, si bé a Catalunya l’escoltisme i el guiatge es practiquen de manera simultània als agrupaments, a Espanya existeix una federació guia i una federació escolta. D’aquesta manera, en l’Associació Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS) ens representarem de manera coordinada amb la Federación Española de Guidismo (FEG). Mentre que, en el cas de l’Organització Mundial d’Escoltisme (WOSM) ens representem de manera coordinada amb la Federación de Escultismo en España (FEE).

Quan una associació participa tant a WAGGGS com a WOSM, és a dir, és escolta i guia, es diu que és una associació SAGNO (Scout and Guide National Organization).

Sabent això:

 • ESCOLTES CATALANS és SAGNO
 • MINYONS ESCOLTES I GUIES és SAGNO
 • ACCIÓ ESCOLTA NO és SAGNO, ja que només pertany a WOSM
 • FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GUIDISMO (FEG) NO és SAGNO, pel fet que només pertany a WAGGGS
 • FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA (FEE) NO és SAGNO, pel fet que només pertany a WOSM

Vocabulari interessant

*Nota: Llegiu amb atenció, pioners no es diu “pioneers”

WAGGGS: World Association of Girl Guides and Girl Scouts

WOSM: World Organization of Scout Movement

Scarf or Neckie: Foulard

BP: Be Prepared (Sempre a punt)

Noms de les unitats en el moviment guia:

 • Rainbows: Etapa d’edats similars a Follets
 • Brownies: Etapa d’edats similars a Llops
 • Guides: Etapa d’edats similars a Raiers
 • Rangers: Etapa d’edats similars a Pioners

Noms de les unitats en el moviment escolta:

 • Squirrel scouts: Etapa d’edats prèvies a Follets
 • Beaver Scouts: Etapa d’edats similars a Follets
 • Cub Scouts: Etapa d’edats similars a Llops
 • Scouts: Etapa d’edats similars a Raiers
 • Explorer Scouts: Etapa d’edats similars a Pioners

Preguntes per a facilitar l’intercanvi amb altres escoltes i guies

 • Sou SAGNO? Pertanyeu a WAGGGS i WOSM?
 • Com és el vostre dia a dia al scout group? Quin dia us trobeu? On? Quanta estona?
 • Teniu rituals o tradicions? Quines?
 • Ens ensenyeu alguna cançó/joc?
 • Porteu uniforme? Quin?
 • Treballeu alguna religió al cau?
 • Quina edat tenen les vostres caps?
 • Quins projectes heu estat treballant els últims anys?

Ara que ja teniu algunes idees sobre com intercanviar maneres de viure l’escoltisme i el guiatge amb altres agrupaments d’arreu… us animeu a posar-ho en pràctica?

Activitat: Scoutaliens

Us desitgem que tingueu uns campaments de 10! No oblideu que no només anem a aprendre i conèixer noves cultures, també és important ensenyar bé la nostra i tenir en compte que, allà on aneu, sereu la representació i la cara de l’escoltisme laic a Catalunya!

Us deixem per aquí un enllaç a la Guia de Campaments Internacionals. Seguint aquest meravellós document podreu veure el pas a pas que necessiteu per realitzar uns campaments fora de Catalunya!

De totes maneres, això és només un tastet, no dubteu a preguntar qualsevol qüestió que tingueu al correu: relacionseig@escoltes.org