Treballem per projectes

L’escoltisme reivindica l’experiència com a motor d’aprenentatge. La pedagogia de l’acció, l’aprendre fent, es basa en la idea d’aprendre per mitjà de l’observació, l’experimentació i l’activitat personal. Una de les millors eines metodològiques per donar sentit a la pedagogia de l’acció és el Treball per Projectes. A més a més, la naturalesa col·lectiva dels projectes els converteix en oportunitats per enfortir el grup i per descobrir la complementarietat dels seus membres. Els projectes són reptes comunitaris que es desenvolupen sumant esforços, fortaleses, habilitats i coneixements de totes les participants.

Un projecte és un procés que es divideix en diferents fases encaminades a aconseguir un objectiu comú. La participació d’infants i joves ha de ser intensa en totes les fases del projecte, sent sempre protagonistes de l’acció que es desenvolupa. Així doncs, el paper dels i les caps ha de ser l’acompanyament, vetllant perquè el projecte s’adapti sempre a les capacitats del grup. No hi ha treball per projectes sense una aposta decidida per la participació dels infants al llarg de tot el procés i sense assumir les conseqüències que se’n deriven. Posar el projecte en mans dels infants requereix estar disposat a que el distorsionin i el modifiquin tant com necessitin fins a fer-se’l propi.

Però la implicació i motivació d’un grup en qualsevol activitat depèn de molts factors. Un dels més significatius és la idoneïtat del tema que es treballa, l’interès que suscita i la importància que els infants li atorguen. És evident que preguntar a un grup de nens “què voleu fer?” i asseure’s a esperar una resposta no és una bona contribució a la progressió del grup i és una il·lusió pensar que d’aquesta manera és possible que brollin idees que reflecteixin un interès o unes motivacions reals i assolibles. Hem d’intentar apostar per una actitud activa per part dels caps que ajudi a infants i joves a descobrir els seus interessos i a decidir què volen fer. El document adjunt a aquest article hi trobareu recursos que us poden ajudar, així com a l’article de la Finestra del Cau “A la recerca dels seus interessos”

A més a més, els projectes poden ser molt diversos. Depenent del grup i del moment podem fer projectes més o menys complexos, més o menys llargs (d’un trimestre, d’uns campaments, fins i tot d’un o dos caus!) i podem fer que siguin projectes interns dirigits al propi grup (projectes d’Unitat) o externs si són dirigits a la millora de l’entorn (projectes d’Aprenentatge i Servei o de Cooperació).

Així doncs, el treball per projectes és un mètode històric de l’escoltisme que ens permet treballar els interessos dels nostres infants i joves de la manera més vivencial possible. A més a més, és una eina suficientment flexible per adaptar-se a les necessitats especifiques de cada grup. A continuació teniu un document resum sobre el Treball per Projectes que inclou la pedagogia, les fases i la tipologia de projectes. Així com recursos, idees i els millors consells per a acompanyar-vos en el desenvolupament de projectes de les vostres unitats!

Recordeu també que per qualsevol pregunta, dubte o necessitat pel que fa a projectes podeu comptar amb el suport de l’Àrea de Branques, demanant-ho a l’Àrea de Seguiments Pedagògics i/o escrivint a [email protected]