Últimes publicacions
Dinàmiques TROFO 2021
Espais no-mixtes, això com sona?
Auditoria ambiental
Confinament: emocions, dols, drets
La invisibilització dels “micro”-masclismes, a escena
Cap a la banca ètica
EGiBDH
DAFO als consells d’agrupament
Dinàmiques TROFO 2020 – PREVENCIÓ DELS ASI
Vaga de dones – 8 de marc
Coneguem el TDAH
(De)construc- ció del gènere
Treballem per projectes
Vives, lliures i rebels!
Espiritualitat, aquell fantasma…
Comuniquem activament!
Què mengem?
Què és la responsabi- litat?
Planificació Pedagògica
Pensadors visuals