Prenem consciència sobre la gentrificació
Descobrir l’entorn… Perquè?