Apropem l’EGiBDH a les unitats

La passada TROFO celebrada el 18 i 19 de maig del 2023, a Torres de Segre, girava entorn a l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans. Una forma de dissenyar, executar i avaluar projectes, posant al centre les desigualtats sistemàtiques com a artífex de les vulneracions dels drets humans en clau interseccional.

Aquest enfocament s’emmarca en la visió de l’escoltisme d’entendre l’educació d’infants i joves com una eina de transformació social fent d’aquesta un espai de lluita pels drets col·lectius i individuals, d’implicar-se en allò que passa al seu entorn, de fomentar una participació real d’infants i joves, així com de vetllar per incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal i des d’una mirada interseccional, a la nostra tasca pedagògica i d’incidència política.

Això implica que ens continuem revisant per assolir un major impacte social: ara tenim l’oportunitat de començar a repensar-nos des de l’EGiBDH i apostem per incorporar-lo com a metodologia de treball.

Així doncs, amb l’objectiu de consolidar el treball fet durant la TROFO sobre l’aplicació de l’EGiBDH als projectes educatius i donar-li continuïtat, us portem dues dinàmiques amb eines pràctiques que esperem que us ajudin a impulsar projectes educatius per la justícia global.

Cada dinàmica està dividida en tres parts:

  1. Primera part per descobrir què són els drets humans, els drets dels Infants i els deures.
  2. Segona part per analitzar quins drets s’estan vulnerant al nostre context i conèixer quines entitats del nostre territori treballen envers la defensa d’aquests.
  3. Tercera part per decidir si ens endinsem a fer un projecte aplicant l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans.

Activitats per a Follets i Llops

Activitats per a Raiers, Pios i Clan

Recull de recursos sobre l’EGiBDH

Article de la Finestra del Cau sobre l’EGiBDH