Endinsem-nos a Operació Escolta!
Com fomentem la participació de follets a campaments i sortides?
Com generem i dinamitzem els espais de cures?
El paper de la coordinació de Clan
El sistema sexe-gènere i les diversitats
Parts d’un projecte
Els nostres drets
Confinament: emocions, dols, drets
Crear un joc de rol
Reflexionem sobre la participació dels infants
Dissenyar l’àrea d’acampada per Follets
Primers auxilis: el túnel de la supervivència
Jo no soc racista, però…
Vaga de dones – 8 de marc
Treballem per projectes
Què és la responsabi- litat?
Com organitzem un dia de cau?
Coneixem els nostres llops?
Pioners: buscant la participació real
A la recerca dels seus interessos!