El joc de rol com a eina de treball
Espais d’aprenentatge durant campaments
Reflexionem sobre la participació dels infants
Refresquem els primers auxilis amb pioneres
Jo no soc racista, però…
Treballem per projectes
Què és la responsabi- litat?
Com organitzem un dia de cau?
Coneixem els nostres llops?
Pioners: buscant la participació real
A la recerca dels seus interessos!