Encarem el sistema patriarcal
Les tradicions a l’agrupament
Consum crític
El sistema sexe-gènere i les diversitats
Visibilitzem la violència de gènere
Parts d’un projecte
INTRODUÏM-NOS AL DOL I LA MORT
Coneixem l’entorn i fem la Murga!
Dinàmica de creació d’un Reglament de Règim Intern d’agrupament
Recurs LGBTIQ+
Els nostres drets
Per què escollim la natura?
Dinàmiques TROFO 2021
Espais no-mixtes, això com sona?
Auditoria ambiental
Confinament: emocions, dols, drets
La invisibilització dels “micro”-masclismes, a escena
Cap a la banca ètica
EGiBDH
DAFO als consells d’agrupament