Repensem-nos! Metodologia escolta i rol de la cap

La passada TROFO celebrada el 12-03-2022 al Vendrell girava al voltant de la metodologia escolta i el rol de la cap.

A continuació us en presentem un breu resum, amb l’objectiu de consolidar el treball realitzat, així com plantejar dinàmiques efectives per treballar la metodologia escolta i rol de la cap. Les podeu portar amb l’equip de caps de la unitat o amb Consell, així com a qualsevol branca.

A més, el recurs inclou contes i vídeos a través dels quals treballar i posar en pràctica l’educació en l’autocura en la nostra militància, el nostre rol d’acompanyant, el compromís i responsabilitats com a caps, i el discurs polític que defensem.

Imatge dels 8 elements del mètode escolta: