Dinàmica de creació d’un Reglament de Règim Intern d’agrupament