Els nostres drets

La situació que vivim avui en dia als agrupaments ha obligat a les caps a parar molta atenció a qüestions tècniques o logístiques, dedicant molts esforços a fer un bon planejament de l’activitat tot respectant les mesures. Per tal de seguir realitzant una tasca pedagògica de qualitat en aquest context, ens pot ajudar recolzar-nos en els elements del mètode escolta, i que això ens permeti tractar els drets de les infants i joves de l’agrupament. 

Amb aquest objectiu en ment, el passat mes d’abril es va realitzar la Trobada de Branques, centrada a revisar la nostra metodologia i identificar què ens pot ajudar a fer la nostra tasca i potenciar els drets de les infants i joves. Aquest recurs recull les dinàmiques per reflexionar al voltant d’aquesta temàtica, així com les conclusions a les quals vam arribar.