Parts d’un projecte

Aquest recurs es genera arran de la necessitat detectada en unitats petites, on moltes vegades hi ha una manca de treball per projectes. Totes sabem que el treball per projectes és un dels principis del Mètode Escolta i a través d’aquesta finestra volem remarcar la seva importància.

Però, per què és rellevant aquesta metodologia?

A través del treball per projectes aconseguim que l’infant faci un aprenentatge conscient de tot allò que està fent per dur a terme el propi treball per projectes. Per tant, estem parlant d’una metodologia que es basa en la pedagogia de l’acció, en aprendre fent. Així doncs, el que les caps aconseguim  fent un projecte amb infants és que aquests participin en el seu aprenentatge i que, aleshores, gaudeixin d’un aprenentatge més significatiu.

És per això, que com a caps hem de tenir clares les funcions del projecte, així com cal garantir que els infants se sentin acompanyats per les caps en tot el procés i realització d’aquest. D’aquesta manera no només aconseguirem que sigui un aprenentatge significatiu pels infants, sinó que també ho serà per les caps.

Cal tenir clar que el primer que hem de fer és donar a conèixer el procés de la realització d’un projecte i veure si estan interessats a realitzar-ne un. Un cop ho tinguin clar, les caps hem de partir dels seus interessos per poder trobar aquell projecte o projectes que motivin a tota la unitat.

Amb aquest recurs el que volem aconseguir és que unitats com Follets o Llops iniciïn projectes d’una manera lúdica i senzilla. El nostre objectiu és destacar la importància dels projectes també en les unitats petites del Cau, així com mostrar que realitzar treball per projectes és igual d’important i beneficiós en qualsevol unitat. 

A través de les activitats presentades, el que pretenem, doncs, és que els infants de Follets i Llops aprenguin quines són les parts d’un projecte i a partir d’aquí poder-lo iniciar si això els engresca.