Dinàmiques TROFO 2021

Caminem per a acompanyar infants i joves en el dol, la mort, les pèrdues, la incertesa…

Un dol és un procés que vivim en qualsevol procés de canvi, incertesa o pèrdua. És el procés que ens acompanya a resignificar la nostra vida després del que ha canviat. La mort és possiblement la pèrdua més significativa que vivim però, si ens aturem a pensar-hi, la nostra vida i el nostre dia a dia estan plens de pèrdues que ens generen un dol: ens cal aturar-nos a parar-los-hi atenció i “acompanyar-los”. 

La vida està plena de pèrdues, i l’escoltisme no n’és una excepció. No pretenem evitar-les, ni reduir els danys que comporten, sinó poder acompanyar-les millor, des de la comprensió i l’acolliment, per tal de poder convertir els processos de pèrdua en futurs aprenentatges, ja que la mirada que hi posem definirà la manera com elaborarem el dol. Un infant que viu millor els seus propis dols viurà millor els processos de canvi i incertesa.

Incorporar la consciència de la finitud en el nostre dia a dia, en les pràctiques que realitzem, en dotar als espais d’un tancament, en comprendre que cadascú ho viurà segons si ha estat significatiu, en facilitar espais còmodes i de confiança on expressar-se i compartir… són reptes que ens enduem d’aquesta TROFO 2021. 

Tenim també el repte de gaudir les vivències, d’aturar-nos i aprofitar el moment. De gaudir de l’aquí i l’ara, a viure la vida que volem viure, des de la gratitud i l’agraïment d’allò ja viscut. Si donem valor a allò que tenim, ens pot ser més fàcil acceptar que ja ha acabat. Davant de les situacions en què ens trobem, sovint no podem fer res més que decidir com les afrontem. Vivim, però, en una societat que sovint no ens permet viure la vida que volem viure. La competitivitat, el valor de la productivitat i el lucre, el voler sempre més, la meritocràcia, la insatisfacció… no deixen espai a les pèrdues. Per combatre aquestes idees i dinàmiques capitalistes, cal concebre que no tot depèn de nosaltres i acceptar aquesta realitat, així com posar al centre de la vida les xarxes de suport mutu i les cures.

En aquesta TROFO 2021 hem generat un canvi en la nostra perspectiva: contemplem la mort com una part més de la vida, i hem agafat consciència que és present en el dia a dia, així com hem inclòs les pèrdues com fets significatius que ens generen un procés de dol -processos que, si som capaces de detectar, podrem acompanyar. Ens acomiadem de la nostra ‘no-consciència’  i donem la benvinguda a aquesta nova mirada, en què enfocarem les pèrdues tot acceptant-les com a part de la vida, detectant-les, enfocant-les amb atenció i acompanyant-les millor a partir d’ara,

A continuació, us presentem un recurs que recull algunes de les Dinàmiques posades en pràctica durant la TROFO 2021 i que pretén ajudar-nos a conceptualitzar el dol, la mort, les pèrdues, els processos de canvi i la incertesa: per detectar quins dols i pèrdues viuen els infants i joves al cau i aprendre, implícitament des del mètode escolta, a acompanyar-les.

Recurs complert: Dinàmiques TROFO 2021. Caminem per a acompanyar infants i joves en el dol, la mort, les pèrdues, la incertesa…

Inclou: Dinàmica prèvia per a caps

Inclou recursos per a cadascuna de les branques: Follets, Llops, Raiers, Pioners, Clan

Inclou recursos per a caps: Dinàmica autogestionada

Data de publicació: Maig 2021