INTRODUÏM-NOS AL DOL I LA MORT

El dol és el procés que acompanya una pèrdua, un procés de canvi, incertesa o la mort. La vida és plena de pèrdues i a les nostres mans tenim la possibilitat de viure aquests processos de la millor manera possible. L’escoltisme, els caus els dissabtes, els campaments, el vincle que s’estableix a la unitat o amb els caps, són alguns dels elements que permeten que es creïn espais, moments i processos favorables per tal de treballar de forma explícita o implícita una temàtica com aquesta. 

El llibre “El nen i la mort” és un obsequi i complement de la TROFO 2021. Les autores, Anna Maria Agustí i Montse Esquerda, són membres i fundadores del grup d’acompanyament al dol de Lleida. Cada Agrupament disposarà d’un exemplar del llibre per tal de poder aterrar la temàtica iniciada a la TROFO 2021. 

Existeixen diferents autores que parlen del procés de dol. J. William Worden parla de 4 tasques (veure pàgines 55-58 del llibre “El nen i la mort”); 

  1. Acceptar la realitat de la pèrdua.
  2. Treballar les emocions i el dolor de la pèrdua.
  3. Adaptar-se a un medi en el que la pèrdua (persona, vincle, objecte, entorn…) hi sigui absent.
  4. Recol·locar emocionalment la pèrdua i seguir vivint. 

La següent Finestra del Cau pretén descobrir el llibre “El nen i la mort” com a eina d’acompanyament en el plantejament d’una activitat, dinàmica o fins i tot una aposta pedagògica d’una unitat o un Agrupament. En aquesta Finestra del Cau s’ofereixen dinàmiques, rituals o activitats per branques per treballar el dol, la mort, els processos de canvi o la incertesa. 

A la TROFO del 2021 vam donar la benvinguda a la nova mirada d’acceptar les pèrdues i la incertesa com a part de la vida. En els tallers del segon dia de la trobada, vam poder experimentar o conèixer diferents maneres d’expressar o acollir el dol (tallers de narrativa, relació d’ajuda, expressió artística i recursos pedagògics). A partir d’aquí es presenta la possibilitat de fer una aposta pedagògica com a Agrupament o com a unitat per a treballar-ho. Per treballar o plantejar objectius pedagògics al voltant d’aquesta temàtica, feu un cop d’ull al recurs d’aquesta Finestra del Cau però prèviament, no us oblideu de la FdC “Caminem per a acompanyar infants i joves en el dol, la mort, les pèrdues, la incertesa…”, on hi trobareu les dinàmiques de la TROFO 2021 per a que pogueu decidir per on voleu començar. 

El llibre “El nen i la mort” és una lectura a la qual podem recòrrer en la nostra tasca educativa. Ens permet recollir més ítems amb els quals analitzar l’estat de l’Agrupament i per trobar maneres i idees per acompanyar millor les nostres infants i joves en un procés de dol. 

El recurs que us presentem en aquesta Finestra del Cau consta d’una guia per explorar el llibre de “El nen i la mort” per preparar-nos com a equip de caps i d’un recull de dinàmiques per treballar explícitament la temàtica amb les diferents unitats.