Dinàmica de creació d’un Reglament de Règim Intern d’agrupament


Abans de començar el curs, aprofitant els macro, és un bon moment per començar a plantejar la creació d’un Reglament de Règim Intern a l’agrupament. Es tracta d’un document que regula qualsevol aspecte que decideixi un Consell habitualment però, estan relacionats amb el funcionament de l’agrupament, com podrien ser uns mínims de participació i compromís amb l’agrupament, un ideari, la regulació del funcionament d’alguns càrrecs, les preses de decisions, els mínims per fer reunions vinculants, tot el que es consideri necessari. En aquests RRI, sovint també s’hi regulen normes de conducta, com ara quines estan permeses i quines no, en espai de cau o fora.


A continuació us presentem una dinàmica perquè us ajudi a crear aquest RRI, a reflexionar sobre la seva importància, regular les conductes ambigües relacionades amb els ASI i consensuar les reaccions i conseqüències en cas d’incompliment.


Un cop tingueu el RRI redactat, almenys l’apartat de prevenció dels ASI, envieu-lo al grup motor del Projecte d’ASI per si us pot ajudar un retorn per la seva part i una segona opinió sobre aquest, així com per avisar-vos en cas que hi hagi alguna conducta regulada que no vagi en la línia del protocol o de la pròpia llei.

Podeu enviar-lo a : vegueries@escoltes.org


Recurs: Dinàmica de creació d’un RRI

Podeu complementar-ho amb aquest recurs extern d’Almena feminista sobre com elaborar RRI amb perspectiva feminista.