Encarem el sistema patriarcal

En aquesta Finestra del Cau, i amb motiu del 8 de març, us proposem dos recursos per treballar i reflexionar sobre els rols de gènere, els estereotips assignats a aquests, i l’impacte del sexisme en infants i joves.

Per començar a treballar amb les unitats més petites plantegem una activitat per entendre el sistema sexista i els rols de gènere amb el suport d’un conte infantil. L’activitat consta de dues dinàmiques que pretenen desconstruir els estereotips marcats pels rols de gènere, alhora que es busca representar, mitjançant el joc, les complicacions que comporta l’exclusió i discriminació d’una part de les membres del grup.

Per Raiers/es i Pios/Clan us plantegem una activitat enfocada a reflexionar sobre els estereotips de gènere que encara travessen el nostre dia a dia, amb el suport de l’obra de Flavita Banana, convidant també a identificar conductes i discursos vigents a l’actualitat. A més, en l’últim apartat s’exposen dades reals sobre el context en el qual ens trobem, mitjançant les quals es pretén donar pas al debat i la reflexió.

A més, podeu llegir el #POSICIONAMENT del 8M de 2022, Dia Internacional de la Dona Treballadora, en aquest enllaç: https://www.escoltes.org/posicionaments/8m-dia-internacional-de-la-dona-treballadora-2