Com encarem una unitat de Clan?

Aquest recurs es genera arran de la necessitat detectada en unitats de Clan de tenir un punt de partida, una via per encarar l’any o l’etapa.

La unitat de Clan té característiques pròpies i úniques d’aquesta etapa: dura només 1 ó 2 anys (en comptes de 3 com la resta d’unitats), en cas de durar 2 anys el grup es manté (no entren noves claneres el segon any sinó que es fan unitats de clan separades), es correspon amb un moment vital molt trascendental dels i les joves i és l’última etapa que viuran com a infants.

Aquestes característiques fan que no sigui una unitat fàcil de plantejar. Sovint, la manca de temps previst per a l’etapa (quan és d’1 any, sobretot), la multitud d’activitats que fan les claneres a banda del cau, els canvis que viuen les joves i les expectatives (la majoria de cops basades en tradicions) de l’etapa, per exemple, amb la pressió de dur a terme un projecte, imposen barreres difícils de superar.

Així doncs, aquesta activitat pot servir d’ajuda per conèixer les diferents etapes per les quals sol passar una unitat de Clan, anomenar-les i ubicar-les en un sentit lògic i natural al llarg de la durada total de la unitat (ja siguin 1 ó 2 anys), fent que això serveixi per treure pressió del que s’espera d’una unitat de clan, posant el concepte de DESCOBERTA com a línia central de treball i també resoldre les incògnites que puguin sorgir respecte l’enfocament d’aquesta etapa.

Us presentem una activitat dinàmica, en forma de joc (ja que mai s’ha de deixar de jugar, ni tan sols a Clan), amb molta informació útil tant per les claneres com per les coordinadores, la qual posarà a prova les capacitats artístiques i creatives de les claneres, tot generant un moment divertit i a través d’un espai de confiança de la unitat.

Per qualsevol dubte, ens podeu escriure a brancaclan@escoltes.org