L’espiritualitat

El grup de treball que va preparar la TROFO 2017 ha preparat aquest article que inclou un recurs.

Què és la vida espiritual? Conèixe’s a un mateix. (…) Quan ens adonem que no tenim ego, (…) que no som res més que el resultat de la influència del nostre entorn, que en tot això no hi ha lloc per a un jo, que la nostra vida és sense una substància permanent, llavors estem oberts a les dimensions del cosmos, en podem rebre l’energia i podem crear.

Taisen Deshimaru

L’escoltisme, com bé sabem tots té com a objectiu el desenvolupament integral de la persona, acompanyant aquesta en el seu recorregut personal, tenint en compte totes les dimensions d’aquesta i per tant la dimensió espiritual també.

A la TROFO 2017, a Torredembarra, totes plegades vam experimentar (no hi ha res com l’aprendre fent!) i teoritzar sobre l’espiritualitat. És possible que el debat sobre què és l’espiritualitat no acabés de ser prou concloent per ningú, és possible que més d’una pensés: Si no puc definir-la, com puc treballar-la? Però deixant de banda els límits d’intentar tancar el concepte, segur que la majoria va emportar-se un munt d’idees que l’integren i, sobretot, que la relacionen amb el Cau.

La definició de què és de forma concreta no va aparèixer màgicament a les nostres vides. I és que un aspecte que fa de l’espiritualitat un univers confús és la seva transversalitat amb tot el que ja coneixem, i això ens indica que no és quelcom a part del mètode, extern i estrany, sinó que en forma part intrínseca d’aquest, és pròpia del mètode escolta. Per tant, és important  que tinguem clar que no necessitem generar espais específics on es desenvolupi l’espiritualitat de forma explícita i única, sinó que consisteix a aprofitar la nostra manera de fer, per tal que les experiències contribueixin al creixement espiritual.

Per això us plantegem oblidar-vos de perseguir-la directament per utilitzar-la com a eina que doti de transcendència les vostres dinàmiques i activitats, i us compartim un recurs per treballar l’espiritualitat durant la nostra acció educativa.