Com aconseguim fer bons relleus?

El relleu és una part essencial dels agrupaments, i és important donar-li la importància que es mereix per garantir una transició efectiva i una continuïtat sòlida del consell. Regularment, veiem com hi ha caps que entren i surten de consell, però sovint confiem en la rutina per gestionar aquests processos de transició en comptes de repensar i definir com volem que sigui el relleu.

Cal tenir clar que la necessitat d’un bon relleu no es veu a curt termini, sinó a mitjà o llarg. Un relleu ben planificat i executat pot marcar la diferència des de la primera setmana de curs. Per aconseguir un relleu efectiu, és fonamental parlar-ne i tenir clar com ha de ser aquest procés.

Per tal d’assolir un bon relleu a l’agrupament, us proposem una dinàmica per fer amb tot consell, incloent-hi aquelles persones que tenen intenció de ser caps l’any que ve, que pretén que s’acabi escrivint un protocol de relleu pedagògic de caps de l’agrupament. Això pot ser una oportunitat per discutir com s’hauria de realitzar el relleu, quins aspectes s’haurien de tenir en compte, i quins recursos es necessiten per facilitar la transició.

Aquesta dinàmica posa en valor les necessitats ja existents per part de les persones que creuen que estan rebent o han de rebre el relleu, alhora que les persones que creuen que estan fent el relleu posen sobre la taula tots aquells aspectes que creuen importants per fer i rebre un bon relleu. Tots els temes que es comenten no es fan de manera aïllada, sinó que giren al voltant de les 4 esferes que envolten les tasques de l’agrupament: les unitats, el mètode escolta, el consell i les caps i l’associació. Al llarg d’aquesta discussió es poden considerar qüestions com la formació dels nous membres i la manera com es poden integrar aquests en el grup existent. També es pot parlar dels canvis que s’haurien de realitzar per millorar el procés de relleu en general.

És rellevant recordar que el relleu no només és important per a la continuïtat del grup, sinó que també és una oportunitat per millorar i fer créixer el grup. Amb un relleu efectiu, es pot assegurar que els nous membres estiguin ben preparats per assumir les tasques que cal fer com a cap i que les caps ja participants de consell tinguin clar què han de fer per ajudar les noves.

Recurs: Com aconseguim fer bons relleus?