Coneguem el Pla de Qualitat

Des de fa anys, els agrupaments executen un Pla de Qualitat que dura tot el curs, però tenim clar què és el Pla de Qualitat?

Com bé s’explica a la infografia, el Pla de Qualitat és “un conjunt d’eines que faciliten la millora dels diferents aspectes que conformen l’Agrupament”.

Aquest pla és desenvolupat pel consell de l’Agrupament, acompanyat per l’equip de la seva vegueria durant el transcurs d’aquest.

Així doncs, aquest pla disposa d’unes fases marcades:

Nom de la faseQuan es faDescripció bàsica
1.Fitxes de SeguimentInici de cursFormulari de l’estat de l’agrupament.
2.Reunions prèviesFinal 1er trim.Per posar al dia a l’Equip de Vegueries sobre necessitats/mancances de l’AE.
3.Retorn PdQ2on trim.EV porta dinàmica a consell per abordar la temàtica escollida. Es generen unes accions que realitzarà l’AE durant el curs.
4.Seguiment acords2on/3er trim.L’equip de vegueria fa un seguiment de les accions acordades.
5.ValoracióFinal de cursValoració de les diferents fases amb l’equip de vegueria.

Aquestes són les fases bàsiques del Pla de Qualitat, però n’hi ha tres més que van succeint durant el curs i que també actuen com a sistemes de millora per l’Agrupament. Aquestes són:

Reunions de Vegueria: Reunions que passen un cop al mes on es treballen temes proposats per l’associació i on els Agrupaments poden compartir necessitats, inquietuds i iniciatives.

Revisions de marxant: Espais on es revisen els campaments per vetllar per la seva viabilitat tècnica i la qualitat pedagògica als campaments per tal que allò que fem respongui al projecte educatiu. Aquests es realitzen en tres moments concrets del curs, abans dels mateixos campaments.

Suports específics: Trobades amb les seguiments de l’equip de la vegueria per donar resposta a necessitats o problemàtiques concretes.

A continuació us deixem una dinàmica d’anàlisi prèvia que haureu de fer com a consell a principi de curs, just abans de la primera fase del pla i que us ajudarà a analitzar la situació actual de l’Agrupament, detectar fortaleses i mancances que teniu com a consell i a definir els objectius anuals de l’AE.

Activitat: Dinàmica d’anàlisi per als Consells d’Agrupament