Dinàmiques TROFO 2020 – PREVENCIÓ DELS ASI

Treballem per la prevenció d’ASI als agrupaments

A la passada TROFO (2020) vam tenir l’oportunitat de reflexionar al voltant de la importància de la prevenció de l’Abús Sexual Infantil (ASI) als agrupaments. Creiem que va ser un petit tast de tot el treball i la reflexió que ens queda per endavant per fer que els nostres espais siguin més segurs per a totes i tots els infants i joves.

Per fer una bona prevenció, cal que tinguem en compte tres qüestions: l’entorn, la possible víctima i la possible conducta abusiva. Previndrem l’ASI tenint en compte les possibles situacions de risc, com ara en l’ús dels lavabos i les dutxes, el moment de dormir…, així com educant per ser persones previngudes, tant per les possibles víctimes com per evitar que es produeixin situacions d’agressió, maltractament o abús.

Hem d’estar alerta i ser conscients que als nostres espais també es poden produir situacions d’ASI, per així ser capaces de prevenir-les i detectar-les en cas que es produeixin. Cal que treballem també per tal que infants i joves també en siguin conscients.

El recurs que us compartim a continuació és una adaptació de la dinàmica de la TROFO del passat 16-02-2020. És un recurs pensat per realitzar-se amb els propis consells d’agrupament (en un macro o una reunió). Esperem que sigui útil per aprofundir en la prevenció de l’ASI i detectar les necessitats del nostre agrupament davant d’aquest tema.