Amb qui ens relacionem i com?

Els agrupaments som agents socials molt importants en el nostre entorn, sobretot el més immediat. Ens relacionem constantment amb moltes entitats i agents diversos per motius molt diferents. Aquests van des d’obtenir beneficis materials, com ara lloguer de material, fins a coneixements per a enriquir la nostra tasca educativa. La major part de les vegades mantenim aquestes relacions sense ser-ne conscients, o sense haver-les pensat expressament. Perquè aquestes relacions tinguin sentit, i per a poder detectar com aprofitar-les al màxim, cal analitzar-les conjuntament, pensant en els objectius que té el nostre agrupament. Per fer-ho, us deixem una dinàmica per a treballar amb totes les persones que formen part del consell.

Recurs: Amb qui ens relacionem i com?