Què és el mètode i quins elements té?

En aquesta finestra, el Grup Motor del Projecte Mètode pretén poder situar-vos una mica en com és i què és el mètode escolta i com és present en el dia a dia dels AE’s, una mica en la línia del que proposava la Dinàmica Prèvia a la TROFO 2022. És la mateixa activitat que el GM vam dinamitzar a la trobada de mètodes del 1r trimestre.

La idea és aterrar una mica què és tot això, d’on venim i a on anem per a tal que estiguem més ubicades a l’hora de treballar els diferents elements del mètode que anirem revisant durant l’any en fòrums associatius i dinàmiques per als AE’s.

Es tracta d’una dinàmica que requereix que algunes persones la facilitin, per exemple, coordis pedagògiques del vostre AE.

Us adjuntem un glossari de com quedaven recollides algunes definicions el 2022, per si us pot ser d’ajuda en aquest punt de partida de revisió del mètode.

Activitat: Què és el mètodes i quins elements té?