Quins són els drets d’infants i joves?

Sabem quins són els drets d’infants i joves? Com els treballem a l’agrupament?

És fonamental comprendre i reconèixer la importància dels drets d’infants en la feina quotidiana i en la vida dels nostres agrupaments. L’acció educativa que duem a terme no només ha de buscar el creixement individual dels joves, sinó també promoure activament la defensa dels seus drets.

Per això, us convidem a explorar i reflexionar sobre aquest tema amb els vostres consells i unitats. Per poder donar resposta a qüestions com:

  • Quins són els drets dels infants?
  • Com es manifesten en les nostres activitats?
  • Quin paper juguen dins de la dinàmica del cau?
  • Com podrem millorar en aquest aspecte?

Aquesta és una oportunitat per enfortir la nostra tasca pedagògica i contribuir a la construcció d’un món més just i inclusiu per a totes.

Activitat: Quins són els drets d’infants i joves? Com els treballem a l’agrupament?