8M 2023: Repartiment de tasques dins de consell amb perspectiva feminista

És important estar sempre alerta perquè sovint passem per alt aquelles actituds i accions que tenim normalitzades a causa de la societat cis heteropatriarcal en la qual vivim. Tot i que la violència més explícita o física en la majoria de casos és fàcilment identificable i denunciable, per desgràcia no ho és en tots i tenim un llarg camí per erradicar-la. Vivim en un sistema corrupte en el qual moltes vegades exercim aquesta violència naturalitzada sense adornar-nos-en. Cal tenir en compte que tota discriminació per raó de gènere, orientació sexual, classe, raça i cultura és violència.

Per això, amb motiu del 8M d’enguany, proposem una dinàmica per treballar a consell les actituds masclistes implícites i els rols de gènere. Per a posar sobre la taula els rols i repartiments de tasques dins de consell, qüestionar-nos el perquè i com revertir la situació de manera significativa, no només simbòlica, i apostant per lideratges feministes. A més d’aprendre i identificar les diferents actituds masclistes que de manera inconscient es perpetuen als agrupaments (i també en les nostres vides privades). És important qüestionar sempre el perquè de la nostra tasca i el perquè de les nostres actituds per a poder continuar sumant en la millora dels agrupaments i del nostre entorn. També adaptar la manera de treballar a cada consell i el seu context amb aquesta, potser nova, informació.

8M 2023: Repartiment de tasques dins de consell amb perspectiva feminista