Apropem l’EGiBDH a les unitats
Masculinitats: com les abordem?
El consentiment
Com generem i dinamitzem els espais de cures?
Les tradicions a l’agrupament
Parts d’un projecte
Els càstigs reproductius
Collserola, Montserrat, Girona i El Montseny
Reflexionem sobre la participació dels infants
Treballem per projectes
Què mengem?
Coneixem els nostres llops?