Interessos d’infants i joves amb la muntanya
Espais d’aprenentatge durant campaments
Adultcentrisme i PIJ al cau
Reflexionem sobre la participació dels infants
Treballem per projectes
Pioners: buscant la participació real
Participem per incidir!