A la recerca dels seus interessos!

Un interès pot desaparèixer, reaparèixer o ser permanent. També pot acabar esdevenint un gust un cop s’ha saciat… Dependrà del nostre rol com a caps saber trobar els interessos dels nostres infants i joves! Així doncs esta a les nostres mans generar-los, buscar-los, trobar-los, treballar-los i treure’n tot el suc que sigui possible per d’aquesta manera siguin ells els protagonistes de l’acció.

Un interès és alguna cosa a la que se li dóna una atenció especial. Cal saber distingir sempre entre allò que ens interessa i allò que ens agrada (tenir gust per alguna cosa, que et produeix una sensació agradable). Per exemple, ens poden agradar els macarrons amb tomàquet, però només seran del nostre interès si dediquem temps a investigar coses sobre aquests (Ususari Vs Investigador).

És per això que sovint al fer la simple pregunta “Què t’agrada?” “Què us agrada?” rebem una diversitat de respostes que acaben fent-nos perdre en un munt de idees, totes elles tant diverses com cadascun dels nostres infants i joves.

Com passem doncs dels interessos individuals als col·lectius? I  com tractem els interessos col·lectius? Un grup pot tenir interessos en si mateix, però aquests sempre dependran de la seva trajectòria; la seva experiència i les seves motivacions.

D’altra banda, no tots els interessos els voldrem o podrem treballar al cau, caldrà valorar-los, prioritzar-los i concretar-los. És a partir de la seva concreció i el seu anàlisi que definirem els objectius que com a grup ens plantejarem.  Per això cal vigilar i cal posar tot de la nostra part per poder fer una bona detecció d’interessos! Dependrà d’això, de les nostres ganes i la nostra implicació acompanyar els infants i joves en aquest trajecte!

Tot seguit us proposem per branques idees simples i bàsiques perquè pugeu treballar la detecció d’interessos amb les vostres unitats i d’aquesta manera poder engegar nous projectes on siguin infants i joves els protagonistes de la seva pròpia experiència educativa.

Recordeu que per qualsevol pregunta, dubte, necessitat pel que fa projectes podeu comptar amb el suport de l’àrea de branques, demanant-ho a l’àrea de seguiments pedagògics i/o escrivint a branques@escoltes.org.

Dinàmiques per cercar interessos de la unitat