Com organitzem un dia de cau?

Sovint, no acabem d’aprofitar els dies de cau. És ben cert que on treballem la gran part dels objectius és a les excursions i als campaments però no podem deixar escapar ni un minut per a treballar amb els nostres infants i joves de l’agrupament. Però, què hem de tenir en compte per a fer una bona feina? Des de Branca Llops us donem unes quantes idees.

atencioATENCIÓ: Aquest article només és una proposta i en cap cas una imposició d’idees. El que pretenem en aquest text és dotar de recursos a les caps i millorar la seva tasca pedagògica.

Al voltant del cau hi podem trobar 3 espais diferenciats; el previ, el durant i el post.

1.PREVI: L’entenem com la reunió de les caps de la unitat per a plantejar el desenvolupament del cau.

Primer de tot i molt important, cal tenir en compte la valoració del cau anterior per a solucionar dificultats i millorar en les properes activitats que plantegem. No ha de ser una simple explicació sinó que hem de fer un anàlisi detallat de tot el que hem treballat i de com s’han sentit els infant i joves.

Un cop hem acabat la reunió, posem fil a l’agulla per a preparar el dia de cau. El més important són els objectius a treballar i per tant serà en base a aquests que estructurarem l’activitat. I no ens descuidem dels interessos dels infants! Objectius i activitats han de respondre tan a les necessitats com als interessos del grup. A més, hem d’intentar no fer “activitats bolet” sinó que tinguin una continuïtat amb els objectius marcats durant el trimestre.

Hem de procurar programar activitats de diferents tipus (tallers, gimcanes, debats, jocs de rol..). Alhora de plantejar l’estructura de les activitats afegirem quina serà la durada prevista de cadascuna També cal tenir en compte el material que necessitarem i l’entorn on desenvoluparem l’activitat. Finalment, no està de més fer un cop d’ull a la meteorologia.

Pel que fa a les activitats és important preguntar-se si deixarem un espai per a la improvisació o si estarà tot definit prèviament. S’ha de tenir en compte quin serà el grau de participació dels infants i joves, tan en la preparació com en el desenvolupament de l’activitat. Podem deixar un espai per a que els nostres infants i joves proposin activitats, realitzin joc lliure o inclús participin en la dinamització d’activitats. En cas de tenir infants amb necessitats educatives específiques és important pensar com s’adaptaran a l’activitat, quin serà el seu paper; estaran inclosos en aquesta? També ens pot ser de gran ajuda tenir alguna activitat de reserva pensada per si ens sobra temps o pel que pugui passar!

Finalment, cal deixar un espai abans que arribin els infants i joves per a fer un ràpid repàs dins l’equip de caps de quines activitats es realitzaran, fer una repartició de rols i acabar de preparar el material necessari.

2.DURANT: L’entenem com el moment de la posada en pràctica d’allò que hem preparat.mono

Primer de tot cal fer una rebuda als infants; la podem fer a partir d’un joc o de manera informal amb una rotllana. Aquest moment dóna molta informació als i les caps de quin és l’estat d’ànim dels infants i joves i per tant es poden  anticipar a múltiples situacions.

Per això és important  no plantejar una estructura d’activitats tancada. Cal ser flexibles amb l’estructura ja que ha d’anar lligada a l’estat d’ànim dels nostres infants i joves.

Però també cal ser flexibles alhora d’explicar i dinamitzar les activitats. Un dels errors que cometem sovint és allargar les activitats de manera innecessària. Si veiem que l’activitat no funciona hem de ser àgils per a reconduir-la o canviar-la si és necessari.

A més a més, un dels aspectes fonamentals que hem de tenir en compte és el repartiment de tasques durant la realització d’activitats. És positiu que no només un cap es carregui tot el pes del cau sinó que hi hagi una distribució equitativa d’explicacions i dinamitzacions. D’aquesta manera la referencialitat queda repartida entre tots els membres de l’equip de caps.

Fer una valoració amb els infants i joves és important ja que és un moment de participació real d’aquests. És un espai de comunicació que servirà a les caps per a rebre informacions que no han percebut durant les activitats i per als infants i joves per mostrar la seva opinió davant la feina dels i les caps i els seus companys.

3.POST: És el moment que s’acaba l’activitat i finalitza el dia de cau.

Un cop ens acomiadem dels infants i joves, arriba un bon moment per a tenir contacte amb les seves famílies. Una bona comunicació amb les famílies millorarà la nostra tasca pedagògica amb els infants i joves i garantirà un treball transversal amb aquestes. Així, ens podem posar al dia d’una manera molt més distesa que en una reunió formal de famílies.

Finalment, recomanem no fer valoracions en calent amb l’equip de caps just després d’acabar el cau, sobretot quan les activitats no han sortit com nosaltres volíem. Segur que si deixem passar uns dies tot ho veurem amb més serenor i perspectiva! A més a més, començar la reunió de caps valorant el cau anterior ens serveix per a tenir-la més present a l’hora de preparar el següent cau.

Us deixem un vídeo curt per a reflexionar al voltant de la nostra tasca com a educadores d’infants i joves:

Visualitza el recurs: