Anàlisi de grup amb perspectiva de gènere
8M 2019 JUNTES SOM MÉS
(De)construc- ció del gènere
Vives, lliures i rebels!
Cada dia és 8 de març!