Masculinitats: com les abordem?
Encarem el sistema patriarcal
El sistema sexe-gènere i les diversitats
Visibilitzem la violència de gènere
Anàlisi de grup amb perspectiva de gènere
8M 2019 JUNTES SOM MÉS
(De)construc- ció del gènere
Vives, lliures i rebels!
Cada dia és 8 de març!