Cada dia és 8 de març!

Des del 1911 cada 8 de març recordem a la societat la necessitat de trencar amb les desigualtats de gènere i d’apoderar les dones. Des del 1911 s’explicita i es celebra el treball per la igualtat entre homes i dones, però des de 1911 es segueix invisibilitzant la realitat. Seguim vivint en una societat patriarcal en què l’home és el centre de poder, el centre d’anàlisi i la dona resta en un segon terme i com a subjecte oprimit. Els rols de gènere que la nostra societat transmet, perpetuen una relació desigual i legitimen actituds i accions masclistes. Per tots aquests motius, segueix prenent sentit celebrar el 8 de març, dia on es commemora la lluita de les dones per la igualtat.

Exemples clars d’aquesta situació són el model de família i la pressió cap a les dones per ser mares, els grans problemes de cara a la conciliació laboral, les encara persistents desigualtats laborals, el model d’èxit social, el model de bellesa femenina imposada per la publicitat, els tabús i rols dins de la sexualitat i un llarg etcètera que ens imposa molts deures a l’hora de fer un treball real per transformar radicalment aquesta situació.

Cal que totes i tots ens posem les ulleres liles per tal de prendre consciència de la necessitat de lluitar activament per la igualtat real de gènere. Cal que com a educadores i educadors, com a referents educatius, siguem capaces d’apoderar-nos i apoderar els i les nostres infants i joves per construir una nova societat formada per persones lliures i no perpetuar de forma inconscient aquesta injusta situació. Ens cal una nova societat que ens permeti forjar la pròpia identitat sense la determinació d’uns patrons fixats en funció del sexe. Cal treballar per l’alliberament de les dones cada dia des de l’individu i des del col·lectiu, i no només el 8 de març. Només així aconseguirem erradicar la violència estructural contra les dones i les desigualtats per raó de gènere.

Aquest any, els equips de gènere d’Escoltes Catalans, Acció Escolta de Catalunya i el Grup de Gènere de la demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya hem decidit embarcar-nos en un projecte per commemorar el dia de la dona treballadora i mostrar la manera que l’escoltisme està compromès amb el feminisme.

Per fer-ho us proposem dues activitats de caire molt diferents i per tal que es puguin ajustar al màxim al funcionament del vostre agrupament. La primera activitat està pensada per treballar-la a nivell d’unitat al propi cau el dia previ al 8 de març i la segona que està pensada per treballar-la conjuntament el màxim d’agrupaments el 12 de març al matí.

Mentre sigui necessari un dia com aquest, Escoltes Catalans animarà tots els seus membres a implicar-se en aquesta diada així com a participar dels actes i manifestacions convocades a les nostres viles i ciutats. Cada dia és 8 de març!