Anàlisi de grup amb perspectiva de gènere

Aquest recurs és una proposta per construir, com el titulem, un anàlisi de grup amb perspectiva de gènere. Com a tal, està enfocat a generar un anàlisi de grup inclusiu i conscient en raó de gènere i amb una actitud feminista. Pot ser també un recurs interessant a l’hora de preparar els marxants pels campaments d’aquest estiu!

En la nostra societat coexisteixen un seguit d’opressions per raó de gènere, ètnia, orientació sexual, diversitat funcional, classe social i un llarg etcètera. Aquestes opressions es retroalimenten i travessen de mil maneres a les diferents comunitats, col·lectius i persones.

Anticipem aquí la necessitat d’ampliar aquesta proposta d’anàlisi per fer-la més interseccional, que inclogui d’altres opressions, amb la col·laboració de persones que comprenguin i treballin les diferents lluites socials.

En el següent recurs trobareu diferents blocs temàtics de preguntes que contribuiran al vostre anàlisi de grup amb perspectiva de gènere. Som-hi!