Coneguem el TDAH
Aprendre a observar
Diversitat vs Normalitat
Participem per incidir!