Aprendre a observar

Què són les necessitats educatives especifiques (NEE)?    Què és una discapacitat?     Minusvàlid?    Normal?     Diferent?   Què vol dir diversitat funcional?    

El 3 de desembre és el “Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”, un dia per recordar que hi ha persones amb certes condicions que destaquen socialment de la normalitat establerta. Un dia per recordar que la nostra societat encara no ha après a entendre a tothom per igual, que encara ens manca molta empatia i cal prioritzar la condició de persona i no la discapacitat que destaca en algú.

En l’actual societat existeix una diversitat de la qual tothom en forma part, tots funcionem de formes diferents i  això significa la “diversitat funcional”. Ara bé, com observem aquesta diversitat? Com hi intereccionem? Els adults disposem d’un filtre lingüístic que estructura la nostra realitat en canvi els infants,  no disposen de tanta càrrega de significats culturals i observen i donen valor a la diferència sense cap prejudici, sense cap por, sense infravaloracions. Cal observar amb la mirada d’un infant:

L’escoltisme català demana que la la diversitat no sigui una variable excloent, volem lluitar per a oferir un espai inclusiu acceptant la diferència com a quelcom enriquidor tant a nivell personal com a nivell social. Apostem per una societat més justa i oberta i on hi volem incidir.

Tots ens movem per necessitats però com a educadores no sempre ens és fàcil poder detectar i identificar-les. Tothom té el seu procés de desenvolupament i el seu propi ritme d’aprenentatge personal. L’escoltisme ha de ser un espai per a poder créixer amb seguretat i confiança, un espai per aprendre a conviure amb un mateix i amb la resta de persones, sigui quina sigui la seva necessitat educativa.

Oferim el recurs “Observem la nostra unitat!” per focalitzar-nos en aquells aspectes que creiem prioritaris a analitzar de la unitat. En la nostra unitat sabem quin rol té cadascú? Segur que sí! però… Sabem com viu cadascú el rol que té dins l’unitat? Tothom es troba a gust amb el seu rol?  A tot arreu s’estableixen rols de poder… el nostre cau és un espai per escoltar i acompanyar als nostres infants? Com ho podem fer? Primer cal conèixer les relacions que tenen entre ells, cal conèixer el teixit que sorgeix d’aquestes relacions… i preguntar-se, aquest teixit és inclusiu?

Aquest recurs us ajudarà a observar amb profunditat la vostra unitat i mica en mica, entre totes, anar millorant la nostra qualitat educativa, construint un veritable escoltisme per a tothom!