INTRODUÏM-NOS AL DOL I LA MORT
Els nostres drets
Crear un joc de rol
Reflexionem sobre la participació dels infants
Primers auxilis: el túnel de la supervivència
Jo no soc racista, però…
A la recerca dels seus interessos!