DAFO als consells d’agrupament

Dinàmica d’anàlisi per als consells d’agrupament

Abans de començar el curs, és important fer una bona anàlisi i revisió de com està el nostre agrupament per tal de detectar col·lectivament què necessitem i què hem de fer per tal d’encarar el curs de millor manera.

Una dinàmica de tipus “DAFO” ens ajuda a fer aquesta anàlisi, perquè ens demana que revisem les nostres Debilitats i Amenaces (“DA”), així com les nostres Fortaleses i Oportunitats (“FO”). Ser conscients dels punts dèbils de l’agrupament ens permet treballar per superar-los, plantejar-nos com fer front a les amenaces, conèixer i potenciar les nostres fortaleses, i aprofitar les oportunitats potencials.

A principis de curs, durant els macro, l’auto-anàlisi o “mirar endins” ens ajudarà a generar els objectius d’Agrupament i de Consell pel curs que just comença. Per poder començar, prèviament serà útil tenir a mà el calendari associatiu del curs.

Data de publicació: Octubre 2020