Planificació Pedagògica

Què vol dir això de planificació pedagògica? Sona a pal, oi? Doncs és una de les eines que poden facilitar més la tasca tant de les coordinadores pedagògiques com de la resta de consell! Consisteix en fixar-se uns tempos a començament de curs de les diferents tasques de l’àmbit pedagògic del cau.

No us heu trobat mai que a final del primer trimestre no teniu encara els objectius d’unitat d’aquell mateix trimestre tot i que les coordinadores pedagògiques volien reunir-se amb la vostra unitat cap a l’octubre? O no sabeu quan revisar càrrecs? O quan i on voleu fer una dinàmica sobre relleus a consell? Quant cal realitzar valoracions?  Doncs no us direm que tenim la solució màgica per desdoblar-vos, o fer que els dies durin més hores o que els consells siguin més curts… Però si que mirarem d’ajudar-vos a planificar i preveure aquelles tasques que aportaran més qualitat pedagògica a l’agrupament.

Per tal de millorar la nostra tasca i que els infants i joves puguin tenir unes activitats amb més qualitat pedagògica, ens cal fer una gestió correcta del temps, i el que ens anirà molt bé per fer-ho serà fer la planificació de les activitats a mitjà i curt termini.

Alguns instruments que ens poden anar bé per a fer una planificació i que aquesta sigui útil són: el pla anual, en el qual queden reflectides les activitats conegudes amb prou antelació; el full de recull d’accions, que evitarà oblidar-se de les activitats que s’han de fer, i l’agenda, que reflecteix amb el màxim detall temporal les activitats setmanals o diàries que cal dur a terme.

Per tal d’ajudar-vos des de l’Àrea de seguiments pedagògics us hem preparat aquest recurs que esperem que trobeu útil: un supercalendari amb les tasques bàsiques a fer durant el curs i que podeu penjar en format macro a la sala del vostre consell. Vinga! Que ja arriben els campaments i aviat tocarà començar a planificar el proper curs!