Les valoracions

Abans de començar a llegir l’article, vols fer un cop d’ull diari de la Laia?

Les valoracions formen part del nostre dia a dia, de fet, constantment estem avaluant cada petit detall del nostre voltant, fins i tot, sense ser-ne conscients. En la nostra tasca són les protagonistes i l’element essencial per la qualitat educativa. Però, per què? Què hi ha darrera d’una valoració? Valorar beneficia a les dues parts actives del procés d’ensenyament i aprenentatge -horitzontal i recíproc-.

Per una banda, pel que fa a l’educador, ajuda a millorar la seva tasca educativa, ja que proporciona nous punts de vista, opinions i maneres de fer. A més, promou l’autocrítica entre l’equip de caps i la crítica envers la unitat. Podent així, detectar com està la unitat, si s’assoleixen els objectius, etc. d’una forma més objectiva.

Per altra banda, pel que fa als infants i joves és un element clau, principalment perquè se’ls fa partícips del seu propi procés d’aprenentatge. Se’ls dóna un espai –no usual en la societat en què ens trobem- d’anàlisi, reflexió i valoració que contribuirà a desenvolupar el seu esperit crític. Ajuda a millorar la comunicació, la confiança i l’autoconeixença.

Però, com a caps, ens hem preguntat mai què, quan, on i com valorem?

Des de l’Àrea de Seguiments Pedagògics us llancem algunes reflexions que hem fet a partir de plantejar-nos les qüestions anteriors.

Sovint en les valoracions tendim a parlar de qüestions tècniques com per exemple, si el transport era adequat, si el menú era equilibrat, si l’activitat era engrescadora i novedosa, l’assistència, la participació… són molts els aspectes a valorar, però sovint oblidem tenir en compte els aspectes emocionals. Aquests no haurien de passar per alt ja que és important conèixer quina ha sigut la vivència personal i les emocions viscudes, per tal d’ajudar als infants i joves a desenvolupar l’autoestima i habilitats com l’assertivitat.

Precisament perquè les emocions han de ser una part vital de les valoracions, és important no deixar passar gaire temps entre l’activitat realitzada i la seva valoració. Sovint valorem al final d’un trimestre o d’uns campaments. En aquests casos, però, som capaços de recordar com ens hem sentit en els diferents caus o en les diferents activitats que hem fet? Si deixem passar els dies i les setmanes, és fàcil oblidar què ens ha fet sentir un joc, un debat, una excursió… i recordar tant sols si ens ho hem passat bé o no.

L’espai on es duen a terme les valoracions també és molt important. Ha de ser tranquil, que transmeti calma i en el qual es creï un clima agradable; un espai que convidi a participar lliurement i sense pressions. Un lloc on no hi hagi distraccions, on els infants i joves es puguin centrar plenament amb ells mateixos.

Hi ha moltes formes de fer una valoració, activitats de diferents tipologies, amb recursos diferents… Però, com a educadors, la clau és tenir en compte que a l’hora de fer una valoració el més important és l’escolta activa. Els infants i joves han de percebre que tenim ganes de sentir el que porten dins, que estem interessats en saber i aprendre de la seva opinió.

A continuació us oferim un recurs que us ajudarà a recollir les valoracions que feu durant el curs i alhora, us permetrà tenir una visió general de la tasca educativa que dueu a terme i poder plantejar canvis i millora trimestre a trimestre.

Fitxa valoració trimestre