Parts d’un projecte
Els interessos d’infants i joves per anar a la muntanya
Treballem per projectes
Pioners: buscant la participació real
A la recerca dels seus interessos!