Tenim en compte les cures dins el consell de l’agrupament?
Aprendre a observar
Sabeu aprofitar la muntanya? Naturalment!
Les valoracions
Coneixem els nostres llops?