Introduint les cures a l’agrupament
Les valoracions