Recurs LGBTIQ+
Anàlisi de grup amb perspectiva de gènere
Els càstigs reproductius
Vaga de dones – 8 de marc