Introduint les cures a l’agrupament
TCA i educació emocional