Masculinitats: com les abordem?
Com generem i dinamitzem els espais de cures?
Tenim en compte les cures dins el consell de l’agrupament?
Primers auxilis: el túnel de la supervivència