La invisibilització també és violència
Pim Pam Pau!